via: vanzelfsprekendvcm.nl

Mediator als alternatief voor de rechter

Als je in een conflictsituatie terecht komt, bijvoorbeeld met je (ex)partner of werkgever, kun je terecht bij een maatschappelijk werker. Hij of zij helpt mensen omgaan met verschillende problemen, onder andere door te achterhalen waarom het probleem zich voordoet. Op basis hiervan kan de maatschappelijk werker iemand in contact brengen met mensen die hen verder kan helpen, zoals een mediator. Wat is mediation en wat zijn de voordelen ten opzichte van de gang naar de ... [Continue Reading]

payrolling

Blijf maatschappelijk verantwoord met behulp van een payroller

Een onderneming die aandacht besteedt aan milieu en ethiek, maar die wel winst maakt en verwachtingen van belanghebbenden van de onderneming probeert waar te maken. Dat is duurzaam ondernemen, ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze vorm van ondernemen richt zich op drie P-punten. People Een MVO houdt zich bezig met sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met het personeel? En wat is de betekenis van de onderneming in de maatschappij? Denk hierbij aan ... [Continue Reading]

laptop

Maatschappelijk werk via een muisklik

Maatschappelijk werk via een muisklik De behoefte aan maatschappelijk werk groeit, maar de drempel om je ook daadwerkelijk tot een opgeleide maatschappelijk werker te wenden is groot. De website Maatschappelijk Werk Online neemt deze drempel grotendeels weg, door hulp via de online weg aan te bieden. In enkele gemeenten is de hulp al voor handen. Binnen één dag wordt jouw probleem geanalyseerd, ongeacht het onderwerp. Je kunt online terecht met problemen op het gebied van gezondheid, ... [Continue Reading]

Foto_wegwijzer_Edu

Maatschappelijke problemen inventariseren

Om samen met de cliënt tot een succesvolle aanpak te kunnen komen, is het van belang dat je als maatschappelijk werker een helder beeld hebt van het probleem. Probleeminventarisatie is daarom een kritieke stap in het traject, maar wat is de beste aanpak? De Wegwijzer Jeugd & Veiligheid stelt een aantal vragen voor die je kunnen helpen om het probleem te analyseren en ook het Analysemodel voor Maatschappelijke Problemen biedt een handvat. Wat is bijvoorbeeld de oorzaak van het probleem ... [Continue Reading]

drempel_test

Drempelvrees

Drempelvrees Steeds meer mensen zitten door externe of interne factoren diep in de problemen. Veel van hen dragen echter oogkleppen, men wil niet toegeven dat men met een probleem zit. Erkennen is een stap die veel moeite kost, maar is niet de grootste stap in het proces. Na erkennen volgt namelijk hulp zoeken, en dat blijkt namelijk nog veel moeilijker. Want waar moet men terecht? Zit die persoon wel op mij te wachten? Doe ik er wel goed aan? In veel gevallen heeft de hulpzoekende ... [Continue Reading]