Blijf maatschappelijk verantwoord met behulp van een payroller

Een onderneming die aandacht besteedt aan milieu en ethiek, maar die wel winst maakt en verwachtingen van belanghebbenden van de onderneming probeert waar te maken. Dat is duurzaam ondernemen, ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze vorm van ondernemen richt zich op drie P-punten.

People

Een MVO houdt zich bezig met sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met het personeel? En wat is de betekenis van de onderneming in de maatschappij? Denk hierbij aan het behartigen van mensenrechten, verhouding man/vrouw en gedragscodes.

Planet

Bij duurzaam ondernemen wordt rekening gehouden met hoe de onderneming zich gedraagt op milieugebied. Hoe gaat het bedrijf daar mee om? Vervuilt het de natuur? Doen ze iets om producten zo schoon mogelijk te maken? Is er duurzame technologie-ontwikkeling? Het zijn enkele vragen waar je je als MVO mee bezig houdt.

Profit

De derde P is profit, waarbij het niet in eerste plaats om de financiële prestaties van de onderneming gaat. Met profit wordt gedoeld op economische zaken. Werkgelegenheid, sponsoring, infrastructuur, winstbestemming. Dat zijn de soort thema’s waar het om draait. Daarnaast wordt natuurlijk wel gekeken naar

Deze zaken zijn in principe uit te besteden. Er zijn mensen die zich met bovenstaande P’s bezighouden, terwijl de werkgever zich bezig houdt met andere zaken. Door een payroller in te schakelen, wordt een specialist in huis genomen die zorgt dat de werkgever zorgeloos verder kan ondernemen, terwijl de payroller zorgt dat het bedrijf maatschappelijk verantwoord bezig blijft. Dat neemt weer wat obstakels weg en betekent meer gemak voor de werkgever.