Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk, wat is dat?
De tijd waarin wij momenteel leven is nu niet bepaald de meest gunstige tijd. Banken vallen om, alles wordt duurder en de kans dat iemand zijn of haar baan kwijt raakt wordt steeds groter. Het aantal scheidingen is daarnaast historisch laag en de schulden stapelen zich op. Door verschillende redenen raken steeds meer mensen in de problemen, met alle gevolgen van dien. Gelukkig kunnen zij aankloppen bij een maatschappelijk werk(st)er.

Een maatschappelijk werker helpt mensen omgaan met deze alledaagse problemen. Dit kunnen materiële problemen zijn, zoals schulden of een slechte huisvesting, maar ook psychosociale problemen, zoals problemen in de relationele sfeer of een conflictsituatie. In beide gevallen zal de maatschappelijk werker proberen te achterhalen waarom het probleem zich voordoet, wat de rol van de cliënt hierin is, wie de cliënt in deze situatie positief of negatief beïnvloeden, en welke maatregelen er eventueel getroffen dienen te worden om de huidige situatie in stand te houden of te herstellen.

Mocht er een traject gestart worden, dan speelt de maatschappelijk werker diverse rollen in dit traject. Als eerste start men het traject, door het probleem helder in kaart te brengen, en op basis hiervan de cliënt in contact te brengen met diverse instanties (bijvoorbeeld Jeugdzorg of een psycholoog). Men werkt ook mee aan de continuering van het traject, en controleert men nauwlettend de voortgang van de cliënt. De voortgang dient namelijk gerapporteerd te worden, naar aanleiding van gesprekken met zowel de cliënt, betrokken personen in de omgeving en de eerder genoemde instanties.

In principe kan iedereen die op wat voor een manier dan ook in de problemen zit aankloppen bij een maatschappelijk werker. Er zal altijd gekeken worden naar het probleem in kwestie, en men zal daar waar nodig in contact gebracht worden met mensen die hen kunnen helpen. Mocht je toch nog twijfelen of jouw probleem geschikt, of dat zo’n traject wel iets voor jou is? Je kunt gerust een afspraak maken, want alsnog zit je nergens aan vast; alles is geheel vrijblijvend.