Mediator als alternatief voor de rechter

Als je in een conflictsituatie terecht komt, bijvoorbeeld met je (ex)partner of werkgever, kun je terecht bij een maatschappelijk werker. Hij of zij helpt mensen omgaan met verschillende problemen, onder andere door te achterhalen waarom het probleem zich voordoet. Op basis hiervan kan de maatschappelijk werker iemand in contact brengen met mensen die hen verder kan helpen, zoals een mediator. Wat is mediation en wat zijn de voordelen ten opzichte van de gang naar de rechter?

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) zoekt naar een oplossing die voor alle partijen werkbaar is. De mediator zal daarbij met alle betrokkenen in dialoog gaan met als uitgangspunt het onderzoeken van elkaars wederzijdse belangen. Alle partijen nemen vrijwillig deel aan mediation. Toch is de bemiddeling niet geheel vrijblijvend: partijen moeten zich inspannen om het proces goed te laten verlopen. Het proces van de mediation start daarom met het opstellen van een overeenkomst. Hierin staat onder andere opgenomen dat alle besproken zaken vertrouwelijk blijven. De volgende stap is om de problemen en het conflict te achterhalen. De mediator heeft hierbij als rol om alle partijen aan het woord te laten. Tot slot wordt er naar een oplossing gezocht waar iedereen zich in kan vinden. Alle afspraken die betrekking hebben op de oplossing worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die juridisch bindend is.

Verschillende vormen

Mediation komt in verschillende vormen voor en wordt het vaakst ingezet bij:

1. Zakelijke mediation; Mediation op zakelijk kan nodig zijn bij geschillen tussen klanten, leveranciers of andere ondernemers. Wanneer het conflict dusdanig uit de hand is gelopen is het verstandig om een mediator in te schakelen.

2. Mediation bij arbeidsconflict; Ook bij arbeidsconflicten is mediation een succesvol instrument om een conflict op te lossen. Arbeidsconflicten kunnen ontstaan over salarissen, arbeidsvoorwaarden en tussen personeelsleden onderling. Tijdens het proces kunnen beide partijen hun standpunten uitleggen en naar een oplossing zoeken.

3. Scheidingsmediator; Als mensen uitelkaar gaan is dit zeer emotioneel en daarom is het erg waardevol als een derde onpartijdige persoon dit proces begeleid. Het grote voordeel is hier dat met beide partners rekening gehouden wordt.

Voordelen

Het voordeel van mediation is dat het vaak goedkoper is dan een juridisch proces. Je betaalt immers maar 1 mediator in plaats van 2 advocaten. Het is daarnaast ook beter voor de onderlinge relatie omdat het er naar een oplossing wordt gezocht waar beide partijen zich goed bij voelen. Tegelijkertijd leidt het wel tot bindende afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Niet iedereen mag zich zomaar uitgeven voor mediator. Hij of zij moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en zich inschrijven in het register van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Een mediator aangesloten bij het NMI moet aan bepaalde gedragsregels voldoen en zich aan het reglement houden. Kies je voor een NMI geregistreerde mediator dan weet je zeker dat je te maken hebt met een professional.