Foto_wegwijzer_Edu

Maatschappelijke problemen inventariseren

Om samen met de cliënt tot een succesvolle aanpak te kunnen komen, is het van belang dat je als maatschappelijk werker een helder beeld hebt van het probleem. Probleeminventarisatie is daarom een kritieke stap in het traject, maar wat is de beste aanpak? De Wegwijzer Jeugd & Veiligheid stelt een aantal vragen voor die je kunnen helpen om het probleem te analyseren en ook het Analysemodel voor Maatschappelijke Problemen biedt een handvat. Wat is bijvoorbeeld de oorzaak van het probleem ... [Continue Reading]